• Rozwód z winy obu stron – co wtedy?

    Rozwód w świetle prawa jest następstwem sytuacji, w której doszło do trwałego i całkowitego rozkładu pożycia w małżeństwie. Przyczyną utraty różnego rodzaju więzi mogą być działania zarówno konkretnego małżonka,...
    23 października 2019